Lid aan het woord: Ed van Puffelen

DENK- & DOE-TANK IN DIGITALE TRANSFORMATIE

Even met een paar collega’s een geschikt vergaderuur proberen te vinden, en voor je het weet, is iedereen tien emails verder: ook in de modernste bedrijven met geweldige externe reputaties kunnen interne processen nog steeds hopeloos verouderd blijken. Aan die nerds in hun zwarte t-shirts op je eigen ICT-afdeling durf je ondertussen nauwelijks nog iets te vragen; zij hebben lang geleden al hun volstrekt eigen agenda gecreëerd. En enkele enthousiaste medewerkers hebben weliswaar zelf maar even de stoute schoenen aangetrokken en een paar bijdetijdse applicaties van het internet geplukt, maar daardoor zit je organisatie nu plotseling wel met een ondoorzichtige lappendeken aan goedbedoelde ellende. Komt de rook niet uit je computers, dan in elk geval uit je oren.

Herkenbaar?

IVOREN TECHNOTOREN

In het merendeel van de Nederlandse bedrijven en organisaties gaat het inderdaad nog ongeveer zo. Bovendien zie je dan ook nog heel vaak dat ICT in de portefeuille zit van de CFO, die er eigenlijk geen verstand van heeft, maar er in het managementteam wel over moet meebeslissen, meestal op grond van informatie van de IT’ers aan wie hij leiding geeft, maar die vanuit hun eigen ivoren technotoren allang hebben bepaald wat goed voor je is. Dat schiet niet op. Terwijl haast is geboden, want voor je het weet, sta je op achterstand en heeft een disruptieve start-up – die het wél begrijpt – je handel overgenomen. Zou het daarom niet mooi zijn als er iemand is die in een handomdraai die Gordiaanse knoop in je bedrijf ontwart en je weer terugbrengt waar je hoort: op de inhaalstrook van de digitale snelweg?

DIGITALE TRANSFORMATIE

Welkom bij Aumatics; want dat is wat wij doen: bedrijven en organisaties helpen die slag te maken en digitaal te transformeren. Wij zijn een snelgroeiende onderneming in Den Haag met inmiddels ruim twintig medewerkers – is ICT-specialist en consultant tegelijk; geen met codes pielende zwarte t-shirts en evenmin die eeuwig pratende grijze pakken: Aumatics beweegt zich daar soepel tussenin. Knappe koppen aan rappe knoppen: een Denk- & Doe-tank, die interne bedrijfsprocessen van de klant haarfijn analyseert, op basis van diens strategie en ambitie technologieën en applicaties adviseert en implementeert – en uiteindelijk daarmee de klant volledig digitaal transformeert en optimaliseert.

GEEN OMKIJKEN MEER

Ik kom zelf voort uit de wereld van het ICT-beheer. Klanten ontzorgen. Op het gebied van hardware, software, migraties van interne servers naar de cloud, security; simpel gezegd: het outsourcen van de hele santenkraam. Pay-per-use, dat is het eigenlijk. Die hele uitdaging rond de ICT van een bedrijf komt dan bij ons te liggen. Voordeel is dat klanten daardoor geen grote investeringen meer hoeven doen, en naar onderhoud hebben ze ook geen omkijken meer. Alles wat te maken heeft met ICT – inclusief back-ups, schaalbaarheid, innovatie – regelt Aumatics. In praktische zin zijn we de externe, interne ICT-specialist; je kunt je voorstellen dat wij als externe partij die zo verweven is met de klant, heel scherp de interne bedrijfsprocessen in het vizier krijgen. De volgende stap ligt dan voor de hand: die bedrijfsprocessen waar nodig beter en efficiënter maken.”

WETEN WAT ER NODIG IS

Office 365 is bijvoorbeeld soms veel minder ingewikkeld dan het lijkt: even met een paar collega’s een geschikt vergaderuur proberen te vinden is dan dus met Outlook (emails) niet efficiënt. “Van Office 365 worden over het algemeen eigenlijk maar vier onderdelen echt gebruikt: Outlook, Word, Excel en Powerpoint. Terwijl Office 365 liefst 32 applicaties kent. En kijken we dan nog iets verder, dan komen we tot wel 15.000 applicaties die er wereldwijd beschikbaar zijn. Dan is het toch handig als er een bedrijf is, zoals Aumatics, dat die applicaties kent en ten minste op de hoogte is van alle functionele eigenschappen. Daarbij is het credo niet: alles maar installeren. Weten wat een bedrijf nodig heeft, nu en – als het z’n strategie en ambities helder heeft – in de toekomst.

GOLD PARTNER

Consultative selling; Technologie wordt op den duur als water uit de kraan – met Microsoft, Google en Amazon als de tech-reuzen die de digitale infrastructuur in portefeuille hebben. Aumatics is ‘Gold Partner’ van Microsoft en geeft bij externe transformatie-projecten waarin nieuwe functionaliteiten en applicaties worden toegevoegd bijvoorbeeld ook trainingen en workshops op locatie.

DEVOPS

Wij doen dit voor uiteenlopende klanten in alle takken van industrie. Een aparte categorie vormen echter de software-ontwikkelbedrijven waarvoor wij optreden als zogeheten partner in ‘DevOps’ (development en operations); de methode waarbij de programmeurs en de andere IT’ers in een ontwikkelproces elkaars taal begrijpen en volgens dezelfde standaarden en protocollen werken. Software-ontwikkeling en productie-beheer zijn daarbij geïntegreerd, veelal op geautomatiseerd basis. De klanten van de software-ontwikkelbedrijven worden daardoor verblijd met tijdige oplevering van nieuwe software-releases en tussentijdse, snelle updates.

VANZELFSPREKENDHEID

Dat is wat wij bedoelen met technologie als water uit de kraan: ICT als een prettig en altijd functionerende vanzelfsprekendheid, die bedrijfsprocessen efficiënt en beter maakt. Dat daar een hele wereld aan ingenieuze en voor velen soms onbegrijpelijke technologie achter schuilgaat, is uiteraard evident – maar gelukkig niet meer uw zorg. Want laat dat nou lekker helemaal de zorg van Aumatics zijn!

Ed van Puffelen
CEO

Leave a reply